Blog





E-Bülten

Dünya Yeraltı Eroticas (Underground Erotica)




Kitap Adı:   Dünya Yeraltı Erotikasının Tarihi: Erotik Literatürden Örnekler; Tarihi ve Bilimsel Analizleri (History of Underground Erotica & Its Scientific Analysis)

 

Yazar: Doç. Dr. H. Ümit Sayın   umitsayin@gmail.com

www.drumitsayin.com             www.humitsayin.com

1. Basım,     Kasım,  2016

© Copyright, Doç. Dr. Ümit Sayın, 2016, İstanbul

 

Bu kitap sadece 18 yaşından büyüklere satılır!

Editörler: Sakine Duman ve Betül Korkmaz

Kapak Tasarımı: Dr. Ümit Sayın

Mijampaj ve Sayfa Düzeni: Dr. Ümit Sayın

Resim, Şekil ve Şemalar: Dr. Ümit Sayın

Yayın ve Basım Yönetmeni: Onur Şenyurt

 

ISBN: 978-605-83241-5-2

Kültür Bakanlığı Sertifika No: 24846

Onur Basim Yayın Reklam ve Matbaa Hizmetleri

 

ONUR BASIM YAYIN REKLAM VE MATBAA HİZMETLERİ

Ticarethane Sok., Tefikkuşoğlu İşhanı, No: 41/21, 34410, Sultanahmet-Fatih-İstanbul  TEL: 0553 160 1526

www.onurkitap.com   e-mail: info@onurkitap.com





İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

     9

Dünya Yeraltı Erotikası Kısa Tarihi

   11

Erotizmden Pornografiye

   47

Tarih Boyunca Yeraltı Erotikası-Örnekler

Yorumlar

   87

                Giriş

   88

                 Kama Sutra

 100

                 Çin Başucu Kitapları

 110

                 Taocu Sevişme

 122

                 Itırlı Bahçe

 145

                 Ananga Ranga

 151

                 Marquis de Sade

 153

                 Sacher Von Masoch

 181

                 Beatrice

 202

                 Gizli Hayatım-Walter

                 Don Juan’a Mektuplar

 219

                 Fanny Hill

 247

                 Anais Nin (Elana ve Model)

 282

                 Henry Miller (Sexus/Nexus/Plexus)

 311

                 O’nun Hikayesi

 316

                 Grinin Elli Tonu

 327

Antik Yunan-Helen, Doğu Erotikası ile Batı Erotikasının Karşılaştırmalı Bilimsel Analizi

 344

Avrupa Erotikası Neden Bu Kadar Farklı?

 380

1500 Yıllık Sansür

 384

Referanslar

 365

Yazar Hakkında Bilgi

 373

Tanıtımlar, Yayınlanacak Kitaplar

 377-387








Anket




Müzik Yayını

722137 Ziyaretçi

Hava Durumu